WANT SOME COFFEE?

According to the legend, coffee was discovered in Ethiopia around IX century after a goat chewed a red berry and and started jumping around like a wind-up toy. Its herder noticed the energy, tried berries himself and the story reached monks who started using these berries as food that gives energy. Actually, coffee berries were mixed with meat to make bars for eating. In XV century, people living in the Ottoman empire figured out how to prepare coffee beans and brew a drink which was often offered to guests.

Though first taste of coffee was sampled in Ethiopia, coffee plants were cultivated in Yemen. After locals understood the value of it, it was forbidden to export the plants or seeds anywhere outside. Coffee spread in Europe through Venice, the city where merchants traded their goods after smuggling them.

There are two main types of coffee beans – Arabica and Robusta. Less popular types are called Liberian, Sierra Leonian, Congo, Bengal coffee and other types of beans. Arabica is the most popular type of bean as more or less 65% of this coffee cultivation is spread compared to all the beans grown around the world. The difference between Robusta and Arabica is that the latter has less caffeine and more sugars which means they have a higher acidity. Arabica generally tastes softer and sweeter, while Robusta is cheaper, has a stronger taste and deeper flavour that is why most premium Robustas are used in preparation of espressos.

World‘s most expensive coffee drinks. Kopi Luwakis made of coffee beans that are digested by Asian palm civet. These animals could either be kept in cages which makes this coffee cheaper or live in the wild. During the process of digestion, beans lose their amino acids, thus resulting in softer, sweeter and milder taste. It was an honor for me to try this exclusive drink once. And once was enough. The same sweet and mild taste everyone around is telling about is worth trying once in a lifetime. You wouldn‘ t drink a cup of coffee worth 10$-15$ every day while reading daily newspapers, would you?

Another, even more pricey coffee, called Black Ivory, is made of digested beans. This time the one that is digesting is an elephant. Coffee beans are fed to them intentionally and are later collected from their fecals by mahouts – people who are taking care of these mammals. The cost is 50$ per cup. So now Luwak coffee looks like an option for that morning sip of coffee, right?

If chinese have their tea ceremonies, ethiopians have coffee ceremonies too. After roasting coffee beans and grinding them, they have three rounds of coffee sipping. First, there is a round called „Abole“ when a cup of coffee is served. During second round, or Huletegna, water is poured into the same cup and a drink is brewed again, this time less concentrated.  Water is poured again into the same cup even during the third round by making coffee very mild and soft. Actually, I think I have my coffee ceremony, too. The whole three rounds – a cup in the morning, a cup in the afternoon and a cup just because I love it.

 Pasak legendos, kava buvo atrasta Etiopijoje maždaug IX amžiuje, kai ožka, sukrimtusi raudonas uogas,  pradėjo šokinėti kaip prisukamas žaislas. Ją ganęs piemuo pastebėjo trykštančią energiją ir pats nusprendė šias uogas. Istorija apie naująjį atradimą pasiekė vienuolius, kurie ėmė jas naudoti kaip maistą, kuris suteikia energijos. Tiesa, kava naudota ne kaip gėrimas, o kramtomas maistas, sumaišius uogas su mėsa. XV amžiuje žmonės, gyvenantys Osmanų imperijoje, išsiaiškino, kaip paruošti kavos pupeles paruošti gėrimą, kuriuo dažnai buvo vaišinami svečiai.

Nors pirmoji kava atrasta Etiopijoje, kavamedžiai buvo auginami Jemene. Vietiniam supratus šio augalo vertę, buvo uždrausta eksportuoti kavamedžius ar jų sėklas į kitas šalis. Kava Europoje paplito per Veneciją – miestą, žinomą kaip pirklių sostine, kur šios prekės atkeliavo nelegaliai.

Pasaulyje populiariausios dvi kavos pupelių rūšys – Arabika ir Robusta. Mažiau žinomos rūšys yra Liberijos, Siera Leonės, Kongas, Bengalijos kavos bei kitos. Labiausiai paplitusi yra Arabika – ji sudaro apie 65% visų pasaulyje auginamų kavos pupelių. Robusta nuo Arabikos skiriasi tuo, kad pastarosios turi mažiau kofeino ir daugiau cukraus, o tai reiškia, kad jos turi didesnį rūgštingumą. Arabikos skonis švelnesnis ir saldesnis; Robusta rūšies pupelės yra pigesnės nei Arabika, turi stipresnį, kartesnį skonį, dėl to yra naudojamos gaminant espreso kavą.

Brangiausi pasalyje kavos gėrimai. Kopi Luwak – kava, pagaminta iš pupelių, kurios prieš tai suvirškinamos  palminio musango skrandyje. Šie gyvūnai gali būti arba laikomi narveliuose (tai lemia mažesnę kainą) arba gyventi laisvėje. Per virškinimo procesą, pupelės praranda kartumą, įgauną specifinį, švelnų skonį. Pasitaikė proga ir man išbandyti šį išskirtinį gėrimą. Manau, vieno karto užteko. Taip, šįą švelnaus skonio kavą vertą paragauti bent vieną kartą gyvenime. Juk negertumėte 10 – 15 dolerių vertės kavos puodelio kiekvieną rytą vartydami rytini laikraštį, ar ne?

Dar brangesnė kava, vadinama juoduoju dramblio kaulu (black ivory), taip pat pagaminta iš suvirškintų pupelių. Šį kartą besidarnuojantis gyvūnas yra dramblys. Kavos pupelės jiems šeriamos tyčia, o vėliau žmonės, prižiūrintys žinduolius, surenka produktą iš pašalinto, skrandžiu ir žarnomis keliavusio, turinio. Kaina siekia 50 dolerių už puodelį. Taigi dabar Luwak kava atrodo kaip galimas variantas rytiniam pasilepinimui, tiesa?

Jei kinai turi savo arbatos ceremonijas, etiopiečiai nenusileidžia atlikdami kavos ceremonijas. Po kavos pupelių skrudinimo ir smulkinimo jie pradeda trijų dalių ceremoniją. Pirmoji, vadinama “Abole”, pradedama patiekiant kavą puodeliuose. Per antrąjį etapą, arba Huletegna, vanduo pilamas į tą patį puodelį ir gėrimas yra gaminamas iš naujo, šį kartą mažiau koncentruotas. Trečiosios dalies metu vanduo vėl pilamas į tą patį puodelį, o kava tampa itin švelni bei subtili. Gerai pagalvojus, manau, jog pati susiorganizuoju asmenines kavos ceremonijas, su visomis trejomis dalimis – puodelis ryte, puodelis po pietų ir trečiasis puodelis – nes man taip patinka.

  
Comment

BLACK SWAN

65321Jumpsuit Rinascimento (similar) HERE / Heels Zara HERE

Sometimes all I want to do is dress up. Not for everyone to lay their eyes on me, but just for myself. A cute jacket and a shirt that is unbuttoned a few buttons down or a light jumpsuit which looks like an office shirt glued to wider pants makes me feel business savvy, but offhand at the same time. Smart casual is a perfect dress code to let our imagination run free as there are no strict lines, just the center where elegant classic meets elegant leisure.

Kartais norisi pasipuošti. Ne tam, kad kiti negalėtų atlplėšti akių, bet dėl savęs. Gražus švarkas su prasegtais marškiniais ar lengvas kombinezonas, kuris atrodo lyg biure skirti dėvėti marškiniai suklijuoti su platesnėmis kelnėmis verčia mane jaustis valdinga, verslia, bet tuo pačiu ir kasdieniška. Smart casual yra tobulas aprangos kodas, kuomet vaizduotė gali dirbti į valias. Nėra griežtų ribų, tik centras, kuriame elegantiška klasika susilieja su elegantišku laisvalaikiu. 

  
Comment

IN THE CITY

Majestic and secretive red roofs of the oldtown pop up when you look down from a hill.
Pažvelgus iš aukštai, atsiveria paslaptingi ir didingi senamiesčio raudoni stogai.
111
Such a nice time to enjoy the river and the views surrounding it.
Puikus laikas pasiplaukioti Nėries laivu ir pasigrožėti miesto vaizdais.
2 (1)
Fountain that is dancing along a symphony amuses everyone walking by.
Pagal operos simfoniją grojantis fontanas žavi ne tik vaikus, bet ir suaugusius.
3a
Let’s make an environment to please ourselves and everyoune around us.
Susikurkime tokią aplinką, kuri džiugintų ne tik mūsų pačių akį, bet ir aplinkinių.
4
Views and history of the town is locked up in the pictures on the fence.
Miesto vaizdai ir istorija nugulę piešiniuose ant tvoros.
5 (1)
It is believed that if you give a woman a white rose, you swear an oath to give her respect and pure love. A red rose means true love, a o rose color means that a man likes her and a yellow one symbolises a friendship. Which one would you choose?
Sakoma, jeigu moteriai dovanosite baltą rožę, be žodžių jai prisieksite amžiną pagarbą ir tyrą meilę, jei raudoną – išreikšite tikrąją meilę, jei rožinę – susižavėjimą, jei geltoną – pasiūlysite savo draugystę. Tai kurią jūs pasirinksite?
6
  
Comment